ห้วง 9-10 ส.ค.61 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5/รอง ผบ.กกล.เทพสตรี ให้การต้อนรับ พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ศปก.ทภ.4 โดยเฉพาะภารกิจการป้องกันประเทศของ กกล.เทพสตรี พื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย จ.สตูล ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ในการจัด ชป.กร. ดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่สำคัญได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสื่อปฏิบัติร่วมกัน ให้ขยายพื้นที่จนเป็น “ตำบลพอเพียง” ในอนาคตต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.