♦️เมื่อ 29 มิ.ย. 61 เวลา 1030
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 และ พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือตำมะลัง เพื่อรับทราบปัญหา และติดตามการบริหารจัดการแก้ปัญหาจัดระเบียบท่าเทียบเรือตามดำริ และสั่งการ ผบ.พล.ร.5 ในการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว, การบริการรถเมล์โดยสาร, เรือโดยสารระหว่างประเทศ, การผ่านเข้า – ออก ของนักท่องเที่ยว และการให้บริการด้านอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.