เมื่อ 19 ก.พ.62 , 0939 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. ประธาน และนำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “มาฆบูชา” เพื่อจรรโลงทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้ง นักเรียนนายร้อย จปร.37 ได้มอบพระพุทธรูป ปางห้ามมาร “พระพิชัยสงคราม จปร.37 (อุจจ์) ถวายให้กับ วัดโคกสมานประชาราม ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จว. ป.น. โดยมี ผบ.กกล.ทพ.จชต., ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกัน ในการนี้ ยังได้พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจกับสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน..

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.