เมื่อ 17 ก.พ.62 , 1530 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร 15 /รอง ผอ.ศปพร. ประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนราษฏรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) กองพัน อรบ.โคกโพธิ์ ที่ 1 ปัตตานี ประจำปี 2562 จำนวน 120 คน ในการนี้ รอง ผอ.ศปพร. ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจสถานการณ์ของผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยเฉพาะ การใช้กำลัง, การกำหนดใจตนเอง และการยกระดับสถานการณ์ พร้อมมอบแนวทางในการฝึกเพิ่มเติมทักษะการป้องกันตนเอง, การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อสร้างสันติสุขใก้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมี พ.อ.ณัฐพล ชัยสุภา เสธฯ ร.153/รอง หน.คณะทำงานฯ ที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ สโมสร ร.153 พัน.1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.