เมื่อ 21 ม.ค.62 , 1100 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร 15 / รอง ผอ.ศปพร. เยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ พระราชกรณียกิจในโอกาสที่พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ลงในพื้นที่ จชต. รวมทั้งดารดำเนินงานของ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จชต. พร้อมกับพบปะ ให้กำลังใจสมาชิก อรบ.กองพันโคกโพธิ์ สอบถามความเป็นอยู่ และสถานการณ์ที่สำคัญในปัจจุบัน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.