จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประทับเกี้ยว เพื่อแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ร่วมขบวนแห่ฯ และต้อนรับองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

        วันนี้ 21 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00-17.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสำเริง สินธูระหัฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดสมุทรสาคร  อัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประทับเกี้ยว เพื่อจัดพิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร และพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ร่วมขบวนแห่ฯ และผู้ร่วมต้อนรับองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ณ ที่ทำการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และเส้นทางในฝั่งมหาชัยและท่าฉลอม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร รอง ผอ.รมน.จว.สค.(ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อประทับเกี้ยว พิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และพิธีพรมน้ำมนต์ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ซึ่งการแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นั้น จะมีทั้งขบวนแห่ทางเรือและขบวนแห่ทางบก ในการแห่ทางเรือ ได้มีเรือประมงร่วมขบวนแห่ประมาณ 30 ลำ มีคนลงเรือร่วมแห่ประมาณ 3,000 คน ในส่วนของการแห่ทางบก มีขบวนแห่ทั้งหมด 9 ตอน มีคนร่วมแห่ประมาณ 12,000 คน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางที่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเคลื่อนผ่าน ได้มีประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 20,000-30,000 คน รอต้อนรับและรับน้ำมนต์องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นับเป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.