นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ด้วยในวันที่  23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ จขอนแก่น  โดยมี ข้าราชการ คหบดี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง2 3 4 5 6 7 8

 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.