วันนี้(28ก.พ.61) เวลา 17.00 น. ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ร่วมในพิธีลงนาม MOU ด้านการส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและด้านการตลาด ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กก.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน ภายในงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี หลังจากนั้น คณะผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมบูธสินค้า ผลิตภัณฑ์อันโดดเด่น และนิทรรศการจากจังหวัดอุดรธานี จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 6 ประเทศ ลุ่มน้ำโขง

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.