พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิกอาสารักษาดินแดน หลักสูตร ผบ.ร้อยอส.รุ่นที่50 และรุ่นที่51 ณ.โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.