“พาณิชย์อุดรธานี”จับมือกับ”กรมเจรจาการค้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระดมไอเดียจับมือนักธุรกิจจัดสัมมนา”อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี”

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตของธุรกิจบริการในยุคการค้าเสรี” ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้กับผู้ประกอบการ SMEs Startup หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารจากผลการเจรจาเขตการค้าเสรี FTA ที่ไทยไปทำกับประเทศต่างๆ และที่อยู่ระหว่างการเจรจาและจัดทำขึ้นในอนาคตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ได้เต็มที่และทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆของโลก ตลอดจนให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ประกอบการ Start Up ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาจัดทำความตกลง FTA ต่อไป

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังมีการ ปาฐกถาพิเศษเรื่องประเทศไทยกับการเปิดเสรีภาคบริการ และเปิดงานโดยนางสาวเกศพิรุณ เกาะสุวรรณ รองอธิบดีกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมกับมีการบรรยายเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดย นักวิจัยอาวุโส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับการค้าสินค้าเกษตร ผู้จัดการสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุนและผู้ก่อตั้งตลาดการเกษตรออนไลน์สังคมเพื่อการเกษตร กรรมการผู้จัดการบริษัทเนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง การประชาพิจารณ์ความตกลงการค้าบริการและการลงทุนในกรอบ อาเซียน-ญี่ปุ่น โอกาสบุกตลาดภาคบริการและการลงทุนในญี่ปุ่น การเปิดเสรีภาคบริการของไทยภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน-ญี่ปุ่น โดย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษผู้แทนสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุนกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศโอกาสของไทยและอาเซียนในการบุกตลาดภาคบริการและการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น โดย กรรมการผู้จัดการโรงแรมสมุยพาราไดซ์เฉวงรีสอร์ทแอนด์สปา

และ”โอกาสลงทุนในไทย-ญี่ปุ่น ฝันให้ไกลไปให้ถึง” โดย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทเถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจํากัดมหาชน ร่วมเป็นวิทยากร

ข้อมูล/ภาพ
ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.