ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิป.ความยาว 19 นาที

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

โครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้ “เป็นโครงการ ที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 

โดยนำเยาวชน จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล 

มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และ ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมทำให้เยาวชน ได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจ ในบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์ กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้ “รุ่นที่ 34 ได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 กันยายนถึง 28 ตุลาคมพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาโดยรุ่นนี้มีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวน 212 คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน 108 คนรวมเป็น 320 คนครูพี่เลี้ยง 20 คนและ ครอบครัวอุปถัมภ์ 50 ครอบครัวมาร่วมกิจกรรม 

วันนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดินบันทึกเทปนำเสนอในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 

   บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับ คณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ”สานใจ ไทยสู่ใจใต้”รุ่นที่ 34 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2561 ที่ผ่านมา 

โดยพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

     งานเลี้ยงครั้งนี้ 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ ดำเนินโครงการ  “สานใจไทย สู่ใจใต้ “มาเป็นประธานในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วย

   อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณสุรีย์พร ดวงทอง

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

  พิธีกรดำเนินรายการ

Cr..ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.