เมื่อ 30 พ.ย.61 , 0600
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว
รอง ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพล บก.พล.ร.15 และ ร้อย นขต.บก.พล.ร.15 ร่วมเดินทางไกลประจำเดือน พ.ย.61 เส้นทางภายในค่าย ได้แสดงออกคุณลักษณะของทหารราบ “Queen of the Battle” พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมเขตสุขาภิบาล และบ้านพัก ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.