เมื่อ 27 ธ.ค.61 ,1300 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15/รอง ผอ.ศปพร. มอบหมายให้ พ.ท.ภูวนาท จันทรประณต ผบ.ร.152 พัน.1 ให้การสนับสนุนรถบรรทุก ขนพันธุ์กาแฟโรบัสต้า จำนวน 4,000 ต้น จากศูนย์วิจัยพันธุ์พืชยะลา ต./อ..ธารโต จ.ยะลา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน บ.นิคมกือลอง ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ในการนี้ เพื่อสนับสนุน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการฟื้นฟู เพิ่มรายได้ ด้วยการปลูกกาแฟ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจทดแทน ยางพารา และ ปาล์มน้ำมัน นำไปสู่สันติสุขอย่างนั่งยืน ในพื้นที่ จชต.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.