9สิงหาคม2561เวลา08:30
พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผบ.นรด.
เป็นประธานการประชุมนขต./นขต.บก.นรด.ประจำเดือน สิงหาคม โดยก่อนการประชุมได้มอบเงินสินไหมให้กับทายาทกำลังพลเสียชีวิต,เงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ,เงินช่วยเหลือสงเคราะห์บุพการีและเชคของขวัญวันเกิดกำลังพล

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.