เมื่อ 28 ส.ค.61,1030 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ปล่อยกบภูเขาลงบ่อเลี้ยง ให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกบภูเขาเชิงเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านต่อไป ณ บอเลี้ยงกบ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จว.ย.ล.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.