เมื่อ 25 มิ.ย.61,1330
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบและการเดินทางไกลประจำเดือน มิ.ย.61 ของ บก.พล.ร.5 และ นขต.บก.พล.ร.5 ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างกำลังพลและหน่วยให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ในการรับภารกิจการปฏิบัติต่าง ๆ บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพล รับทราบความเป็นอยู่ และดูแลสิทธิสวัสดิการ ที่พักอาศัย ครอบครัวกำลังพล เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ กำลังพลและครอบครัว ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.