เมื่อ 20 ก.ย.61
พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ
ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานร่วมการประชุมคณะทำงานทางบก ไทย – มาเลเซีย LAND WORKING GROUP 1/2018 โดยมี พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด รัมลี บินจาฟาร์ ผบ.พล.ร.2 กองทัพบกมาเลเซีย เป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย โดยทางฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ณ โรงแรมเบย์วิว รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อรับทราบการดำเนินงานระหว่างฝ่ายไทยและมาเลเซียในห้วงที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติในอนาคต ของคณะทำงานทางบกไทย – มาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกำลังพลและหน่วยในทุกระดับ และร่วมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.