เมื่อ 4 พ.ย.61, 1400 พล.ท.ธนะ เชียงทอง และ พล.ท.อุกฤต อากาศวิภาค ที่ปรึกษา ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ จว.ส.ข. ในความรับผิดชอบของ พล.ร.15/ ศปพร. ของปีงบประมาณ 2562 โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.15 / รอง ผอ.ศปพร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศปพร. ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น. ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราโชบายของในหลวง ทรงกล่าวไว้ให้ดำเนินงานต้อง …
“สืบสาน รักษา ต่อยอด”

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.