พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙)ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)วัดป่าแสงอรุณ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนาม ตามที่จารึกในหิรัญบัฏ ว่าพระพรหมวชิรดิลก ศากยปุตติยนายกสาธกธรรมวิจิตร พิพิธศาสนกิจการีตรีปฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีขอถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.