วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.