๒๔ ก.พ. ๖๑ สนง.พ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ เยี่ยมร้านค้า โครงการธงฟ้าประชารัฐ ที่น่าจะเป็นตัวอย่างร้านค้า โครงการธงฟ้าประชารัฐ ที่นำสินค้าเกษตรในหมู่บ้าน มาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ที่เกษตรกรปลูก และเลี้ยงในหมู่บ้าน มีสถานที้จำหน่ายและผู้ชื้อสะดวกในการชึ้อขาย

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.