ข่าวประชาสัมพันธ์

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

คุณวิชัย มณีกิติกุล
ประธานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน( ประจำประเทศไทย)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินและคุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวงพิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ได้รับจดหมายขอบคุณจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมอบโดยพลตำรวจตรี สมชาย เกาสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

มอบจดหมายขอบคุณ
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ที่ได้ช่วยอนุเคราะห์สนับสนุนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในการดำเนินการผลิตรายการแนะนำตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดการเข้าชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมาเที่ยวชมงานของพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจจะเข้ามาเที่ยวชมงาน
โดยแพร่ภาพออกอากาศจำนวน ๓ ตอน

ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น .( หลังเคารพธงชาติ ) ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทีมงานผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกเทป เพื่อนำเสนอรายการเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน อย่างเที่ยงตรง และแม่นยำ

” คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

Cr. หัวหน้าฝ่ายองค์กรสื่อสาร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.