“เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน”เยี่ยมกลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น ของดีระดับพรีเมี่ยม ทอด้วยรักถักด้วยใจ งามโดดเด่นอย่างเป็นเอกลักษณ์ความเป็น”ของดีเมืองอุดร”

วันนี้(4 มิถุนายน 2561) ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ผศ.ดร.อฤเดช แพงอะมะ ผอ.สถาบันมุตโตทัย และ นางบุณณดา เลาหะดิลก รองประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี และ คณะเดินทางไปเยี่ยมชม กลุ่มผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางลานี โสดาพรม เป็นประธานกลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น และได้เล่าฟังว่า ในอดีตชาวบ้านจะทำอาชีพเกษตร หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วผู้ชายจะไปทำงานต่างจังหวัดส่วนผู้หญิงและผู้เฒ่าจะอยู่บ้านทำการทอผ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน สมัยก่อนปลูกฝ้ายเอง ทำผ้าถุงเอง และเลี้ยงหม่อนไหมไปด้วย การทอผ้าขิดเป็นความคิดมาตั้งแต่โบราณ เมื่อก่อนทอเป็นผ้าขิดฝ้าย นำมาเย็บหมอนขิด

เมื่อปี พ.ศ.2525 ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมราชินีนาถไปรับเสด็จที่วัดถ้ำกองเพลและได้มีโอกาสนำหมอนขิดไปถวาย เมื่อท่านรับแล้วได้ให้เงินเป็นกองทุน 6,000 บาท ให้มาเป็นทุนเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีสมาชิก 37 คนจาก 3 หมู่บ้านคือ บ้านกุดแห่หมู่ 1 บ้านโพธิ์ค้ำหมู่ 2 บ้านศรีอุบลหมู่ 4 กลุ่มสตรีก็สนใจไปดูงาน ณ ที่ต่างๆและพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับรางวัลพระราชทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน และเป็นหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประธานกลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านศรีชมชื่น ได้เล่าอีกว่า ในปัจจุบันได้มาประยุกต์ทำเป็นผ้าขิดไหมเพื่อทำเป็นเครื่องแต่งกายนุ่งห่ม ทำเป็นผ้าพันคอตามความนิยมของแฟชั่นโลกปัจจุบันและพัฒนาเรื่อยๆเป็นลายต่างๆ เช่น ลายนาคพิกุล ลายขอหลง ลายใหม่ๆ เช่น ลายบัวสวรรค์ประยุกต์
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมขิด บ้านศรีชมชื่น เข้มแข็งทุกด้าน ตั้งแต่การดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก็เป็นต้นแบบเป็นกำลังที่จะหลอมเยาวชนรุ่นลูกหลานได้ แล้วเป็นต้นแบบการพัฒนาอาชีพลายผ้าหัวใจคือลายผ้าโบราณที่ต้องอนุรักษ์ไว้ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเพื่อสืบสานแล้วก็ยึดเป็นอาชีพได้ด้วย แล้วก็พัฒนาลายผ้าตามยุคสมัยเพื่อให้สอดรับความต้องการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่ตลาดต้องการอย่างเช่นเอาผ้าไปแปรรูปเป็นรองเท้าเป็นต้นตลาดต้องการพอสมควรทีเดียว ที่สำคัญการส่งเสริมในแง่การตลาดเพราะด้านการทอพวกแม่ๆเก่งอยู่แล้วแต่การตลาดไม่เก่งก็เอาแผนการตลาดมาส่งเสริมเพื่อให้ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเอง จนมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาซื้อกัน

ข้อมูล/ภาพ
ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.