วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมคำชะโนด อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.