วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็นพาส
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภออรัญประเทศ ลงพื่นที่ตรวจติดตามสถานการน้ำในคลองพรหมโหด โดยได้ตรวจสอบ ณ สะพานบ้านคลองยาง สระพานวัดเกาะและสะพานท่าข้ามปรากฏว่าระดับน้ำยังไม่ถึงระดับวิกฤตและมีสถานะการลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามอำเภออรัญประทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื่นที่ ได้ดำเนินเฝ้าระวังระดับน้ำคลองพรหมโหดเป็นระยะๆเพื่อแจ้งเตือนและป้องกันน้ำท่วมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.