ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหน่วยงานเดินหน้าเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทุกช่องทาง
เย็นวันนี้( 7 มี.ค.61) ที่บ้านโนนสง่า ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ตำรวจ ธ.ก.ส. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เดินทางไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) เมื่อเวลาประมาณ 12.30 – 15.30 น. ของวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จนประสบความทุกข์ยาก และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้น ทางจังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมด้วยผ้าห่มเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของจำเป็น จาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหล่ากาชาดจังหวัด และ ธ.ก.ส. มาแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัย โดยรายงานขั้นต้นมีพื้นที่ประสบภัยจำนวน 4 อำเภอ คือ อ.สังขะ กาบเชิง ปราสาท และ เขวาสินรินทร์ รวม 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน ซึ่งที่หมู่ 8 ต.กระเทียมนี้มีรายงานบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 67 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง 4 หลัง มี 2 หลังบ้านพังทับรถยนต์ได้รับความเสียหาย ยุ้งข้าว 10 หลัง วัด 2 แห่ง ต้นไม้หักโค่นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ทหาร ตำรวจ ได้เร่งสำรวจหาทางเยียวยา รวมทั้งเข้าไปสนับสนุนทั้งแรงงานและวัสดุเท่าที่สามารถทำได้ ซึ่งทางมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เข้าสนับสนุนกำลังพลในการช่วยซ่อมแซมบ้าน เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบวาตภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งให้แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเตรียมรับเหตุซ้ำ ถ้าสภาพอากาศมีความเสี่ยง โดยเฉพาะความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน โกดัง ยุ้งฉาง คอกสัตว์ และฝากให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยของตนเองเป็นหลักขณะเกิดพายุฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนี้ค่อนข้างแปรปรวน เสี่ยงต่อการเกิดเหตุวาตภัยได้ง่าย
……………..
กำชัย วันสุข รายงาน
คณิศร ศรีสุข ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.