ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(ชุดใหญ่) ณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ (24 สิงหาคม) 2561 เวลา 08.30 น.  นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (ชุดใหญ่)  มีนายสุชัย  บุตรสาระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะแพทย์ฯ , นายแพทย์วีระ  สถิรอังกูร  จากโรงพยาบาลเลิศสิน เป็นผู้แทนคณะแพทย์ กล่าวในโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายเจด็จ  วิศรี  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการในครั้งนี้มีนายสวาสด์  ปุ้ยพันธวงศ์  ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 ,นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์  ประธานมูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล  ,นายอำเภอชุมแพ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษา ประมาณ 6,600 คน ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้ นายทูล หาวิชา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ และคณะ ประสานงานกับส่วนราชการ ต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่บริการพี่น้องประชาชนเพื่อให้บริการรักษาทางการแพทย์แผนใหม่ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งหลังจากพิธีเปิดฯ นายเสริมสกุลฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะคลีนิกต่าง ๆ ที่ทำการตรวจรักษา จำนวน  15 คลินิก  นอกจากนั้นยังได้มีส่วนราชการ ห้างร้าน เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ร่วมออกโรงทาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดทั้งวัน

ภาพ/ข่าว/แผนกบริการลูกค้า 

 

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.