ผู้บริหาร”น้ำเห็ดกีะด้าง”และ”ชาเห็ดกระด้าง”เข้ารับรางวัล”ธรรมาภิบาล สิงห์ทอง”….เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานสมาพันธ์เพาะเห็ด แห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติฯ สำหรับผู้บริหารองค์กรต่างๆ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ กับงานรางวัลเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาล สิงห์ทอง” ครั้งที่ 9 ซึ่งโล่ห์รางวัลประทานไว้โดย “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช” ซึ่งผู้บริหาร”น้ำเห็ดกระด้าง””และ”ชาเห็ดกระด้าง”เป็นแบรนด์สินค้าที่อนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และเกษตรกร ได้มีอาชีพ มีรายได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

ดร.อานนท์ แสนน่าน ภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.