วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิญช์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เพาะเห็ดชุมชนเสอเพลอ โครงการ 9101 ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โดยมี นายทรงศักดิ์ สุวรรณภัคดี กำนันตำบลเสอเผลอ ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดชุมชนเสอเพลอ และสมาชิก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลของศูนย์ฯ ทั้งนี้ กลุ่มเพาะเห็ด มีสมาชิก 5 หมู่บ้าน มีจำนวน 250 คน งบประมาณ 1,000,000 บาท ทำการก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 4 โรงเรือน และจัดซื้อตู้อบก้อนเชื้อเห็ด เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด และวัสดุในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด เช่น ขี้เลื่อยละเอียด เชื้อเห็ด เป็นต้น ซึ่งมียอดการสั่งซื้อเห็ดเป็นจำนวนมาก จนผลผลิตไม่ทันยอดสั่งซื้อ มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงโรงเรือน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อุดหนุนผลผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มและชุมชนได้เป็นอย่างดี

ณ บริเวณที่สาธารณะบ้านสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.