วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประชุมร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ของพื้นที่ พร้อมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.