วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญ่ โดยมี นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรกรดีเด่น ที่ได้รับพระราชทานโล่ เกษตรกรดีเด่นด้านอาชีพ ทำนา ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.