วันนี้ (14 ต.ค.64) พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) จัดกำลังพล “ทหารจิตอาสา” ค่าย ร.8 พัน 2 ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนหัน และคณะครู โรงเรียนบ้านร่องแซงชนูปถัมภ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ปลอดเชื้อ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.