เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.กองพลทหารม้าที่3/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.