“ป๋าเปรม” เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

“พลเอกเปรม” พร้อมด้วย “พลอากาศเอก ชลิต” เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน ด้าน กองอำนวยการร่วมฯ สรุปยอดผู้เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก ในวันที่ 29ธ.ค.61 จำนวน 43,705 คน พร้อมชวนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ในงานอุ่นไอรักฯ

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

วันนี้ (30 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.22 น. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พักผาสุข องคมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า หลังจากสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วนั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ เยี่ยมชมนิทรรศการบ้านประหยัดพลังงาน พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ หรือพระที่นั่งกลางน้ำ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) นิทรรศการรัชกาลที่1-4 เรือพระที่นั่งจำลอง นิทรรศกาลรัชกาลที่ 5-8 โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง) นิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9

จากนั้นไปเยี่ยมชมร้านจิตอาสา904 ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และนั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน และเดินทางกลับ

ขณะเดียวกันกองอำนวยการร่วมฯได้สรุปยอดผู้เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก ในวันที่ 29ธ.ค.61 จำนวน 43,705 คน ยอดรวมตั้งแต่วันที่ 9 -29ธค. จำนวนมี 485,651 คน

ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ 31 ธันวาคม 2561 อันเป็นวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่อย่างพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และชมการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารบก ณ บริเวณสนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 00.30 น. วันที่ 1 มกราคม 2562

โดยผู้ที่มาร่วมงานสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ประจำจุดคัดกรองทั้ง 4 จุดเปิดประกอบด้วย จุดที่ 1 ริมถนนศรีอยุธยา ฝั่งสวนอัมพร ตรงข้าม บช.น. จุดที่ 2 บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้ามกองทัพภาคที่ 1 จุดที่ 3 บนทางเท้าโค้ง ปั๊มน้ำมัน ปตท.ถนนอู่ทองใน และจุดสุดท้ายที่บริเวณ เกาะกลางถนน หน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เพื่อเข้าชมงาน โดยประตูคัดกรองทุกจุด

อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.