เมื่อ 6 ส.ค.61,0830 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน การรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค.61 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.