“ปลูกป่า.. สร้างฝาย ในใจคน” ทวงคืนผืนป่า ๑๓,๐๐๐ ไร่

   ข่าวประชาส้มพันธ์ 

 “ปลูกป่า.. สร้างฝาย

        ในใจคน”

        ทวงคืนผืนป่า

         ๑๓,๐๐๐ ไร่

กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

  ” ทวงคืนผืนป่า”

 ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ทวงคืนผืนป่ากลับมาได้ ๑๓,๐๐๐ ไร่

และได้ช่วยกันปลูกป่าประชารัฐและสร้างฝายมีชีวิต บนเทือกเขาภูแลนด์คาร์ อุทยานแห่งชาติตาดโตน

ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

   ปลูกป่าประชารัฐ 

      ” สร้างป่า 

        สร้างน้ำ

        สร้างชีวิต “

ณ บริเวณป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิเทือกเขาภูแลนด์คาร์ การปลูกป่าในปีนี้ในพื้นที่ ๗,๐๐๐ ไร่ โดยปลูกต้นไม้ ๕ สี ( สีเหลือง 

สีม่วง สีแสด สีชมพู 

และ สีขาว  )

  บนเทือกเขาภูแลนด์คาร์ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

        แห่งแรก 

       แห่งเดียว

   ในประเทศไทย

     พร้อมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ได้รับเกียรติสัมภาษณ์

พันเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก

รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ

 พร้อมพิธีกรรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ร่วมปลูกป่าประชารัฐ

 อย่าพลาดชมรายการ

คืนคุณให้แผ่นดิน 

ออกอากาศวันศุกร์ที่

 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

 (หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

 พิธีกรดำเนินรายการ

Cr.. ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *