ข่าวประชาส้มพันธ์ 

 “ปลูกป่า.. สร้างฝาย

        ในใจคน”

        ทวงคืนผืนป่า

         ๑๓,๐๐๐ ไร่

กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

  ” ทวงคืนผืนป่า”

 ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้ทวงคืนผืนป่ากลับมาได้ ๑๓,๐๐๐ ไร่

และได้ช่วยกันปลูกป่าประชารัฐและสร้างฝายมีชีวิต บนเทือกเขาภูแลนด์คาร์ อุทยานแห่งชาติตาดโตน

ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

   ปลูกป่าประชารัฐ 

      ” สร้างป่า 

        สร้างน้ำ

        สร้างชีวิต “

ณ บริเวณป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิเทือกเขาภูแลนด์คาร์ การปลูกป่าในปีนี้ในพื้นที่ ๗,๐๐๐ ไร่ โดยปลูกต้นไม้ ๕ สี ( สีเหลือง 

สีม่วง สีแสด สีชมพู 

และ สีขาว  )

  บนเทือกเขาภูแลนด์คาร์ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

        แห่งแรก 

       แห่งเดียว

   ในประเทศไทย

     พร้อมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ได้รับเกียรติสัมภาษณ์

พันเอก เกียรติศักดิ์ วิเวก

รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ

 พร้อมพิธีกรรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ร่วมปลูกป่าประชารัฐ

 อย่าพลาดชมรายการ

คืนคุณให้แผ่นดิน 

ออกอากาศวันศุกร์ที่

 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.

 (หลังเคารพธงชาติ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

 พิธีกรดำเนินรายการ

Cr.. ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.