วันที่1ก.ย.59 เวลา 10.00.น ณ.หอวัฒนธรรมนครบาล

นายบันฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน และ ด.ร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรณ์  นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก อ.บ.จ. พลตำรวจตรี สัณห์ โพธิ์รักษาผู้บังคับการตำรวจภูธร้พชรบูรณ์ และ ด.ร.วิศันย์ โฆษิตานนท์ ประธานหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์  ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานอุ้มพระดำน้ำปี2559กำหนดการจัดงานขึนระหว่าง วันที่30ก.ย2559 ถึง 4 ต.ค2559  การแถลงข่าวครังนี้มีสื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์มาร่วมงานแถลงข่าวกันมากมาย  ขอเรียนเชิญพี่น้อง

b c d f g

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.