26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00น.คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ ประธานสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทยTJC พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบของที่ระลึกให้ท่านพลโท ตระหง่าน สุจริต ในโอกาสรับเป็นรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.