นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้,นายกฤษณ์ คงเมือง รอง ผวจ.พช,และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้า คสช.๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มหล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.