วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี ตามแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมจำนวน 400 คน โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ ยศยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี นายจีรศักดิ์ คำรณฤทธิศร ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุดรธานี (ป.ป.จ.) เข้าร่วมพิธี

ณ ห้องอุดรธานี แกรนด์บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.