วันนี้(21ก.พ.61) เวลา 09.00 น
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และการเสวนาทางวิชาการผ้าทอมือ ภายในงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018 โดยจะนำผู้ค้า (Trader) มาร่วมเจรจาธุรกิจด้านผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานี และภาคอีสานด้วย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.