เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ขอนแก่น ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.