เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนโครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตามผังแม่บทเมืองหลัก : ขอนแก่น โดยมี นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายก อบจ.ขอนแก่น, ดร.สุชาติ ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น, นายพงษ์เทพ มุสิเกตุ ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น, นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน, นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่นนายวิรัติ นาคนชม ผอ.สำนักช่าง รักษาราชการแทนรองปลัด อบจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.