วันที่ 20 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อด. มอบหมายให้นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาวิเคราะห์มาตรการการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากก๊าซเรือนกระจก จัดว่าเป็นก๊าซที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนโดยตรง โดยก๊าซเหล่านี้จะลอยปกคลุมอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้ความร้อนที่โลกได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน ไม่สามารถลอยกลับไปสู่ชั้นบรรยากาศนอกโลกได้ง่าย แต่จะถูกกักไว้ในชั้นบรรยากาศของก๊าซเรือนกระจก ทำให้สภาวะอากาศร้อนอบอ้าว เหมือนการเข้าไปอยู่ในเรือนต้นไม้หรือโรงเรือนทางการเกษตร ที่ใช้พลาสติกหรือกระจกใสในการก่อสร้างสภาวะโลกร้อนได้ส่งผลเสีย จนทำให้สภาพอากาศของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก

ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน  

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.