เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นางศิริพร ประดาพล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 29/2564 ในโอกาสนี้มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ หอประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.