เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวนิศากร ดอนกระสินธุ์ ผอ.กองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.