วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารราชการของจังหวัด สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.