เรื่อง ขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่นร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุ เพื่อเฉลิมฉลอง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA
จึงกำหนดจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุ
ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญนักวิทยุสมัครเล่น ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุกับสถานี HS1AB สถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่น กรุงเทพมหานคร ทางความถี่ ๑๔๔.๙๐๐ MHz. ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงประกาศเชิญชวนนักวิทยุสมัครเล่นได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุโดยพร้อมเพรียงกัน

นาย มนัส ทรงแสง HS1DE
นายกสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA

  • ขั้นตอนในการถวายพระพรชัยมงคล ทางความถี่

นักวิทยุสมัครเล่น : ข้าพระพุทธเจ้า ……(สัญญาณเรียกขาน) ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ QRU73

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.