วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายธนดร เบญจจินดา ผช.เลขานุการ กก.กธจ.อด.นำทีม กธจ.อด.ประกอบด้วยนายฉัตรชัย ปาระศรี นายนวคม เสมา นางวารี พันธุ์พรม และ นางดาราวดี ชมศิริ ลงติดตามสอดส่องโครงการส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้าและการส่งออก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา ต.อูบมุง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับงบสนับสนุนดำเนินงานจาก สนง.เกษครจังหวัดอุดรธานี ปี 2560 จุดที่ลงติดตามสอดส่องคือ โรงคัดคุณภาพมะม่วง ของทั้งสองกลุ่ม งบก่อสร้าง 6,000,000 บาท และเป็นการลงติดตาม ผลสัมฤทธิ์หลังสิ้นสุดโครงการ

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.