บุรีรัมย์ …. ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกตาอิ่ม ม.11 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.ธรรมศาตร์ฯ ติดตามผลงานของนักศึกษาฯ …. เมื่อเวลา 14.30 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาตรกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาเยี่ยมเยี่ยนหมู่บ้านและพบปะติดตามผลงาน ของนักศึกษาที่มาร่วมพัฒนาหมู่บ้านโคกตาอิ่ม ม.11 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทางหมู่บ้านได้รับเกียรติจากนายประยม พรหมบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ซีเบริดนางรอง พร้อมด้วยคุณวิฑูรย์ มานะดี เดินทาง มาร่วมต้อนรับ และนายอุทัย ม่านทอง ผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านโคกตาอิ่มทุกคนร่วมต้อนรับ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้า

ภาพ/ข่าว
นายอุทัย ม่านทอง ผู้ใหญ่บ้าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.